Når vi snakker om e-læring snakker vi om å bruke digitale virkemidler for å formidle læring. Trenger du å kurse virksomheten er video en effektiv, tidbesparende og konsekvent måte å gjøre det på.

Bruk animasjonsfilm når bedriften skal kurses, eller når du trenger å lære opp kunder og brukere av for eksempel software eller din online-tjeneste.

Noen bruksområder:

  • Kurs

  • Intranett

  • Intern opplæring

  • Forklare tjeneste for brukere

  • Brosjyrer

  • FAQ

Ta kontakt for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Maps&Icons2-07.png